Projecten

De Woeste Kop, wortels snijden

Wortels snijden op De Woeste Kop

VV Hoeven Trainingsveld 9

Beregeningsinstallatie trainingsveld VV Hoeven

Nieuwe schakelkast

Schakelkast voor de pompen met ferquentieregelaar, Ertfaue

Filter, Hank 4

Filterinstallatie, Hank

2

Haarlemmermeerse Golfclub, Cruquius

5

Koninklijke Haagsche Golf, Wassenaar

3

Gelpenberg, Aalden

4

Enghien, Brussel

2

Filterinstallatie De Woeste Kop

3

Hoofdleiding beregening VV Hoeven

5

Beregeningsinstallatie TC Pagnevaart

4

Tuinberegening

1

Realisatie tuinberegening in bestaande tuin

3

Tuinberegening en Beregeningshaspel voor particulieren

4

Aanleg tuinberegening met Ditch Witch

8

Tuinberegening en Vijverfilter